Dátum narodenia: 31.3.2012, SPKP 1875
Chovnosť splnená
62cm / 62cm
Vyšetrenia: RTG  DBK A
Majiteľ: Ing. Renáta Lelovská, Čápor 1545, 951 17 Čabaj-Čápor
Kontakt: 0911 760 996 

Ocenenia
výborná, CAC, CC, BOB, ISPU

Skúšky

SUNRICE Triumetal
Gch. Gloris SNOW FROSTEJch. MISTIC DREAM z TartakuCh. Refrain BRAND NEW
Ch. Gloris RASPBERRY JAM
Ich. Gloris BASKAWch. Gloris ARIZONA BILL
Ch. Gloris VALKYRJA
Gch. NEVERMORE TriumetalGch. XANDRO RadinieWch. GRECO de Pichera
Ich. PRETTY POLLY Radinie
STELLAR STYLE TriumetalGch. ICEBREAKER Radinie
Ich. BRIGITTA Radinie