SKCh 1999

Bradáč malý biely/Zwergschnauzer Weiss CHARLIE BPN BIANCO OLGAS CS CZ Kovažíková Hana Ing. CASTOR ROSA WHITE SK Vladimír Čížik NERO Z čE-SLU CS CR O.Snížková IDOL NGB BIANCO OLGAS CR O.Snížková Bradáč malý čiernostrieborný/Zwergschnauzer Schwarz-Silber DAISY DEE...

JCh 1999

Bradáč malý biely/Zwergschnauzer Weiss CID WHITE STAR šVARCAVA CZ H.Klimešová Bradáč malý čierny/Zwergschnauzer Schwarz ROYAL RAPSODIE ANDROIS CZ manž.Horákovi DA VINCI VON DEN BRUNNENGäRTEN CZ A.Horáková Bradáč malý korenie a soľ/Zwergschnauzer Pfeffersalz ARIS AD...