Členský poplatok 2019

Členský poplatok 15 € na rok 2019, prosíme uhradiť najneskôr do 28.02.2019.Zápisné nového člena je 35 €. Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva. (Stanovy klubu §6, čl.3, písm.b).Bankové spojenie:Číslo účtu:...