+421 907 120 519 | i[email protected] 

Členské 2024

ČLENSKÝ  POPLATOK  NA  ROK  2024 !!!

Milí členovia klubu, 

v prípade, že aj v roku 2024 chcete Klubu chovateľov plemena bradáč zachovať priazeň a čerpať výhody členstva, prosíme vás o úhradu členského poplatku do 28.02.2024.

Členský poplatok 15 €
Zápisné nového člena je 35 €

Nezaplatenie členského príspevku v stanovenom termíne má za následok zánik členstva! (Stanovy klubu §6, čl.3, písm.b)

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2941014534/1100
Názov účtu: KCHPB
IBAN/BIC: SK74 1100 0000 0029 4101 4534
SWIFT: TATR SK BX

V prípade, že požadujete vystavenie pripúšťacieho povolenia hneď na začiatku roka 2024, je potrebné mať už uhradené členské na rok 2024.

Plán akcií KCHPB  na rok 2024

25.05.2024
Špeciálna výstava plemena bradáč – s udeľovaním CAC/CAJC, Tesáre + uchovňovanie

26.05.2024
Špeciálna výstava plemena bradáč – bez udeľovania CAC/CAJC, Tesáre

04. – 07.07. 2024  
Výcvikový tábor

14.09.2024

Klubová výstava plemena bradáč – s udeľovaním CAC/CAJC Tesáre+ uchovňovanie 
Členská schôdza – Tesáre

15.09.2024
Špeciálna výstava plemena bradáč – bez udeľovania CAC/CAJC, Tesáre

5. 10. 2024 
Majstrovstvá klubu vo výkone bradáčov