TOP Chovateľská stanica 2014

TOP Chovateľská stanica 2013

TOP  Chovateľská stanica 2012

TOP  Chovateľská stanica 2011

Posledný ročník súťaže bol rok 2014, ďalej sa už nepokračuje. Na fote CHS Triumetal.