TOP výkon 2014

TOP výkon 2013

TOP výkon 2012

TOP výkon 2011

Posledný ročník súťaže bol rok 2014, ďalej súťaž už nepokračuje.