suky, ktorých majiteľ nie je členom KCHPB

suky, ktoré sú staršie ako 8 rokov, prípadne suky, ktoré nie sú využívané v chove

Rovelis ZABAVA PUTYATISHNA

Dátum narodenia: 27.05.2011, SPKP 2406Chovnosť splnená: 11.06.201334 cm / 34 cmMajiteľ: Branislav...

GINA Malé uško

Dátum narodenia: 30.08.2010, SPKP 1995 Chovnosť splnená: Nitra – 19.11.2010 35 cm / 35 cm Majiteľ:...

STELLA Poslední skaut

Dátum narodenia: 23.08.2010, SPKP 2219 Chovnosť splnená:  26.02.2014 36 cm / 36 cm...

LILLIEN OK-ER

Dátum narodenia: 28.04.2010, SPKP 2148 Chovnosť splnená: 05.06.2012 32 cm / 32 cm...

SOFIA SILVER Bikin dvor

Dátum narodenia: 23.02.2010, SPKP 2121 Chovnosť splnená 14.09.2013 35 cm / 36 cm Majiteľ: Zuzana...

SUSANE SILVER Bikin dvor

Dátum narodenia: 12.10.2009, SPKP 2120Chovnosť splnená: 33 cm / 33 cm Majiteľ: Dpt. Viera...

KITTY OK-ER

Dátum narodenia:  10.02.2009, SPKP 2034Chovnosť splnená: Nitra – 19.03.2011 33 cm / 33 cm...

ISABELLA OK-ER

Dátum narodenia: 10.06.2008, SPKP 1783 Chovnosť splnená: Svit – 01.05.2010 30 cm / 30 cm...

IRMA OK-ER

Dátum narodenia: 10.06.2008, SPKP 1786 Chovnosť splnená: Nitra – 19.11.2010, 35,5 cm / 36 cm...

MELODY Rezlark

Dátum narodenia: 14.02.2008, SPKP 1986 Chovnosť splnená: Svit – 01.05.2010 34 cm / 34 cm...

LOLA Rezlark

Dátum narodenia: 03.11.2007, SPKP 1968 Chovnosť splnená: Nitra – 28.03.2009 36 cm / 35,5 cm...

ETERNAL Agape

Dátum narodenia: 17.07.2007, SPKP 1905 Chovnosť splnená: Martin – 24.10.2009 34 cm / 34 cm...

DOMINIQUE OK-ER

Chovnosť splnená: Nitra – 04.11.2006 Majiteľ: Okruhlicovi Erik a Henrieta, Smetanová 9, 927 01...

HORPYNA Dzikie Pola

Dátum narodenia: 14.12.2005, SPKP 1784 Chovnosť splnená: 33 cm / 35 cm Majiteľ: Zuzana Havlíková,...

EFRA Malé uško

Dátum narodenia: 2.10.2005 Chovnosť splnená: Nitra – 17.03.2007 Majiteľ: Ladislav Ujházi Skúšky:...

DESA Malé uško

Dátum narodenia: 22.06.2004, SPKP.. Chovnosť splnená: Martin – 26.04.2008 Majiteľ: Mgr. Jana...

FRANCESKA FRIDA Agape

Dátum narodenia: 17.02.2008 Chovnosť splnená: Martin – 24.10.2009 34 cm / 34 cm Majiteľ: Andrea a...