psi, ktorých majiteľ nie je členom KCHPB

psi, ktorí sú starší ako 10 rokov