+421 907 120 519 | i[email protected] 

TOP Bradáč 2018 

TOP Bradáč 2017 

TOP Bradáč 2016 

TOP Bradáč 2015

TOP Bradáč 2014

TOP Bradáč 2013

TOP Bradáč 2012

TOP Bradáč 2011

Do súťaže sa započítavajú výstavné ocenenia získané od 1. januára daného roku  do 31. decembra daného roku.

Do súťaže je zapojený každý jedinec člena KCHPB, bodové výsledky sa preberajú z hodnotenia SLOVAKIA DOG CUP, kde sa pripočítajú výsledky z klubových výstav usporiadaných KCHPB SR. Ak sa jedinec zúčastní Európskej výstavy, Svetovej výstavy a ISPU prosíme o zaslanie fotokópie výsledkov na adresu: [email protected].

Chýbajúce a nepresné výsledky reklamovať na adrese tajomníka klubu:
e-mail: [email protected]
mobil: +421948161541

Oficiálne vyhlásenie výsledkov súťaže bude 30. 3. daného roku.
Najúspešnejší jedinec zo všetkých (s najväčším počtom bodov, bez ohľadu na veľkosť a farbu) bude odmenený pokálom na špeciálnej výstave, ktorý si musí majiteľ prevziať osobne.


Tabuľka výstav na stiahnutie.