Schnauzer Mittelschlag/

Braschnau

Bobkovičová Zuzana

Holíčska 18

851 01 Bratislava

10.03.2010

ESENIN Epoha Kurabo/RKF 206984

BOOTSIE Bohemia Cardinal/SPKP 1315

1378   P DARNEL

1379   S DELIA

1380   S DAJA

z Romoru

Drličková Kristína

Kollárova 1634/7

921 01 Piešťany

21.04.2010

LOVEBOY SALTUS ze Záhrabské/HR 10320

GENNY LEE Imprese/SPKP 1233

1381   P COWBOY CRAZY

1382   P CABALLERO CORDY

1383   P CID TOBIAS

1384   P CORÁDO COOL

1385   P COOPER CROSS

1386   S CATALINE

1387   S CARMEN CLEA

1388   S COCA COLA

1389   S CORRYNA CARJA

Estrellas Negro z Trnavy

Kolena Roman

Seleziánska 30

917 01 Trnava

07.11.2010

DEEP PURPLE Grand Calvera/ČMKU 7182

CRUELLA BLACK Grand Calvera/SPKP 1391

1393   P ACHILLES

1394   P ASSLAN

1395   S ALTA

1396   S ANNABELL

1397   S ANTHEIA

1398   S ARWEN

1399   S AURORA

1400   S AQUILA

Slovakia Dog Cup